2018/2019. tanév
Név Végzettség
Molnár István igazgató, kémia, biológia szakos tanár, szakvizsgázott ped., közoktatási vezető
Fenyvesi Péterné igazgatóhelyettes, tanító, orosz szakkoll., német nyelv szakos tanár
Steficsné Szokol Judit igazgatóhelyettes, matematika, fizika szakos tanár
Arany Istvánné tanító, testnevelés szakkoll., szakvizsgázott ped., fejlesztő ped.
Bánhidi-Etler Anna
tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, ének-zene műveltségi terület
Benkő Csaba fizika, technika szakos tanár
Czirákiné Tóth Erzsébet tanító, népművelés szakkoll.
Dani Noémi tanító, vizuális nevelés műv. terület, gyógyped. tan. ak. ped. szakos tanár, mesterped., ped. szakvizsgára felk.
Daniné Rádóczi Erika magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár, szakvizsgázott ped., közoktatási vezető
Dobriné Péterfai Ildikó tanító
Fekete Gábor népművelő, testnevelés szakos tanár
Fodor Gyula történelem, informatika szakos tanár
Gelencsér Bernadett tanító, német nyelv oktatására képesített tanító, német nyelv és irodalom szakos tanár
Hideg Árpád orosz, angol nyelv szakos tanár
Horváthné Szabó Erika rajz, vizuális kommunikáció szakos tanár
Horváthné Tanai Julianna földrajz, matematika szakos tanár
Hosszú Ágnes Magdolna orosz, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, egészségfejlesztő mentálhigiénés
Imrey Szabolcs fizika, matematika szakos tanár
Kern Melinda tanító, vizuális nevelés műveltségi terület
Kocsis Anikó tanító, ének-zene szakkoll., szakvizsgázott ped., drámapedagógus
Koósz-Ruszák Ildikó tanító (magyar műveltségterületre képesített), gyógyped. tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, szakvizsgázott ped. tanügyigazgatási szakértő
Kósa Klára Anna tanító, technika szakkoll., szakvizsgázott ped., pedagógiai tanácsadás szakterület
Kuruczné Baj Ágnes tanító, könyvtár szakkoll.
Némethné Szili Erzsébet tanító, könyvtár szakkoll.
Pelesz Alexandra tanító, német szak
Rácz Katalin tanító, ének-zene szakos tanár
Robár Etelka tanító, szakvizsgázott ped., drámaped., közoktatási vezető
Roószné Horváth Katalin tanító, környezetismeret szakkoll.
Schmidt Ágnes Kinga ének-zene, német nyelv szakos tanár
Silló Zsolt testnevelés, biológia szakos tanár, kosárlabda szakedző, szakvizsgázott ped., közoktatási vzető
Somogyiné Flinger Ágnes tanító, orosz szakkoll.
Szécsényiné Kápolnás Edina testnevelés, biológia szakos tanár, művelődésszervező
Vékásiné Horváth Rita óvodapedagógus, tanító, angol nyelv szakkoll.
Vild Renáta tanító, magyar műveltségi terület
Zsoldosné Major Ilona népművelő, magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár, történelem szakos bölcsész, középiskolai tanár
   
Horváthné Vörös Evelin
 pedagógiai asszisztens

 

Nyugdíjas pedagógusaink

- Babatiné Sörlei Ibolya
- Baloghné László Zita
- Hackler Jánosné
- Ihász Lajosné
- Kovács Mária
- Krampek Mihályné
- Martonné Miklósi Anna
- Nagyné Mészégető Márta
- Seres Júlianna